วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552

พิธีมงคลทำบุญขึ้นบ้านใหม่แบบแพ็กเ้ก็ตครบวงจร

รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเช้า เพล www.suthep9.com
ทำบุญขึ้นบ้านใหม่

ทำบุญวันเกิด
ทำบุญเปิดบริษัทห้างร้าน
ทำบุญคอนโด
ทำบุญประจำปี
มีอุปกรณ์พร้อม มีอาสนะนั่งสำหรับพระสงฆ์
มีกระโถน เชิงเทียน กระถางธูปที่กรวดน้ำ แจกันใส่ดอกไม้ พานทอง สายสิณ ขันน้ำมนต์
ที่พรมน้ำมนต์ พร้อมพิธีกรนำสวด
แบบแพ็กเก๋ตครบวงจร
 ( ในราคา 25900บาท )
1. จัดเตรียมสถานที่และพิธีการทางสงฆ์
2. จัดเตรียมดอกไม้แจกันพระพุทธ 2 คู่ ดอกไม้ถวายพระ 9 ชุด
3. จัดเตรียมเครื่องไทยทานถวายพระ 9 ชุด ( ปัจจัยใส่ซองเจ้าภาพจัดเตรียมเอง)
4. จัดเตรียมอาหารถวายพระพุทธ และเจ้าที่
5. จัดเตรียมอาหารถวายพระสงฆ์ 9 รูปทั้งคาว + หวาน(แบบชุดโตก)
6. จัดเตรียมอาหารเลี้ยงแขกอีก 40ท่าน พร้อมบริการน้ำดื่มโพราลิสแบบแก้ว
7. นิมนต์พระสงฆ์ให้พร้อมมีรถตู้รับส่งพระท่าน


การทำบุญเลี้ยงพระนั้นมีขั้นตอนดั้งนี้
(การทำบุญเลี้ยงพระใช้พระสงฆ์จำนวน 9 รูป )
เจ้าหน้าที่จะไปจัดสถานที่ล่วงหน้า 1 วันก่อน1 วัน ขั้นตอนในการจัดสถานที่มีดั้งนี้
1.เจ้าหน้าที่จะวนสายสิณรอบบ้านหรือโรงงาน ที่จะทำบุญ
2.จัดโต้ะหมูบูชาพระพุทธ
3. จัดปูอาสนะพระสงฆ์ ( ที่นั่งสำหรับพระสวดพระพุทธมนต์) 9รูป
4. จัดเตรียมกระโถน
5 จัดเตรียม ชุดน้ำชาสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป พรมปูสำหรับพระสงฆ์ พรมสำหรับปูพื้น
6.จัดเตรียมเชิงเทียน กระถางธูป แจกันใส่ดอกไม้ ที่กรวดน้ำ พานทอง
7.ขันน้ำมนต์ ที่พรมน้ำมนต์ แป้งเจิม ทองคำเปลว
8.เทียนชนวน เทียนพระพุทธ เทียนน้ำมนต์
9.เจ้าหน้าที่ในพิธีการสงฆ์ 2 นาย – 3 นาย
ทางเรานิมนต์พระสงฆ์ให้ ( มีรถรับส่งพระสงฆ์พร้อม )


ในกรณีทำบุญเลี้ยงพระเช้า
เวลา 07.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เจ้าภาพจุดเทียนธูปหน้าพระพุทธ
เจ้าหน้าที่อาราตณาศิลและเจริญพระปริต
พระสงฆ์สวดนะโม 8 บทเจ้า
เจ้าหน้าที่เชิญเจ้าภาพจุดเทียนน้ำมนต์แล้วประเคนขันน้ำมนต์แด่พระสงฆ์
เวลา 08.00 น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร
เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้วเจ้าถวายเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์
พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำ เสร็จแล้ว
พระสงฆ์เจิมป้ายโรงงาน หรือ บ้าน. ที่ทำงาน
แล้วพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล แก่สถานที่ โรงงาน และกิจการ บุคคล

ในกรณีทำบุญเลี้ยงพระเพล
เวลา 10.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เจ้าภาพจุดเทียนธูปหน้าพระพุทธ
เจ้าหน้าที่อาราตณาศิลและเจริญพระปริต
พระสงฆ์สวดนะโม 8 บท
เจ้าหน้าที่เชิญเจ้าภาพจุดเทียนน้ำมนต์แล้วประเคนขันน้ำมนต์แด่พระสงฆ์
เวลา 11.00 น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร
เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้วเจ้าถวายเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์
พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำ เสร็จแล้ว
พระสงฆ์เจิมป้ายโรงงาน หรือ บ้าน. ที่ทำงาน
แล้วพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล แก่สถานที่ โรงงาน และกิจการ บุคคล
ท่านสามารถดูสินค้าและบริการต่างๆ ของเราได้ที่
www.suthep9.com
โทร 086-3590375
ท่านสามารถดูรายการอาหารได้ที่ลิ้งนี้ได้เลย
http://www.suthep9.com/product.detail_407549_th_2468011

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น